Să credem în Dumnezeu! Să nădăjduim în Dumnezeu! Să iubim pe Dumnezeu!

litera-omul zilelor noastre, oricât s-ar pretinde, nu este mai avansat în înţelegerea lucrurilor de Taină ale lui Dumnezeu cu toată tehnica avansată şi multitudinea de cunoştinţe asimilate.

IPS Calinic

Credinţa lucrează prin iubire de Dumnezeu (Galateni 5, 6) şi câștigăm biruinţa asupra valurilor care ne înconjoară. 

Voi adăuga din cele scrise de Sfântul Maxim Mărturisitorul: "Cel ce crede se teme; cel ce se teme se smereşte; cel ce se smereşte se îmblânzeşte, dobândind deprinderea de a-şi linişti mişcările cele potrivnice firii, ale iuţimii şi poftei; cel blând păzeşte poruncile; iar cel ce păzeşte poruncile se curăţeşte; cel ce s-a luminat se învredniceşte să se sălăşluiască în cămara tainelor cu Mirele - Cuvântul!" (Filocalia vol II; p. 131-132)

Aşadar: Să credem în Dumnezeu! Să nădăjduim în Dumnezeu! Să iubim pe Dumnezeu!

Cei ce cred pot spune că această Taină a Credinţei este un dar al lui Dumnezeu.

Iisus Hristos a mustrat pe ucenicii Săi atunci când n-au reuşit să alunge duhul necurat din inima lunaticului: "Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: "Mută-te de aici acolo!" şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă" (Matei 17, 20).

Chemarea lui Iisus Hristos adresată nouă este de a ne găti să primim credinţa puternică în inima şi sufletul nostru: "Să nu se tulbure inima voastră; credeţi în Dumnezeu şi credeţi şi în Mine!" (Ioan 14, 2).

Calinic Arhiepiscopul Argeşului şi Muscelului

Să nu distrugem bucuria altora

IPS Calinic Arhiepiscopul

Cred că nu este izbândă mai mare în viaţa noastră decât a ferici pe alţii. Pentru a ferici pe alţii trebuie să ştim mai întâi a fi fericiţi noi. Nu putem da fericire, iubire, iertare, altora, dacă noi suntem pustii de aceste bunătăţi.

A sta bosumflaţi mereu, a arunca priviri piezişe şi mânioase, a rosti vorbe grele şi veninoase, a nu ierta cu înţelegere, a căuta orice nod în papură şi a te răzbuna cu orice preţ, este semn de gravă scădere a caracterului.

Vom dispărea fără urmă dacă nu ne lepădăm de astfel de nefericiri.

Poruncă nouă vă dau vouă: Să fericim pe alţii şi să nu le distrugem bucuria!

Mersul printre stele – Calinic Arhiepiscopul, Editura Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, Curtea de Argeș, 2013.

Predică la Sfinții Trei Ierarhi a Părintelui Cleopa

20141231cleopa1

Iubiti credinciosi,

Cu mila si cu indurarea Preabunului nostru Dumnezeu Cel in Treime inchinat si marit, am ajuns si in anul acesta la praznuirea marilor ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Cuvintatorul de Dumnezeu si Ioan Gura de Aur. De aceea ne-am adunat astazi la Sfinta Biserica pentru a cinsti dupa cuviinta pe aceasta treime de ierarhi, aparatorii Preasfintei Treimi, pe care ii lauda toata crestinatatea. Cinstim astazi pe Sfintii Trei Ierarhi Vasile, Grigorie si Ioan, lauda Ortodoxiei, cununa Bisericii lui Hristos, apostolii pocaintei, tilcuitorii cei mai adinci ai Sfintei Scripturi. Laudam astazi pe acesti trei mari ierarhi, invatatori si luminatori ai lumii, vase alese ale Sfintului Duh, parinti ai evlaviei noastre, pastori plini de rivna ai crestinilor, dascali ai dreptei credinte, hranitorii saracilor, aparatorii vaduvelor si povatuitorii calugarilor.

Continuare

Sinaxa stareților și starețelor la Mănăstirea Văleni

12noiembriesinaxastareti2

La Mănăstirea Văleni din Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului, cu binecuvântarea și în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, a fost organizată Sinaxa stareților și starețelor din așezămintele monahale ale Eparhiei.

Toate lucrările prezentate astăzi în sinaxa monahală s-au încadrat în tema aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: "Misiunea monahismului în viaţa Bisericii azi". Maica stareță Lucia Nedelea de la mănăstirea Nămăiești a dat citire referatului: ,, Călugărița Mina Haciotă - măicuța eroină'', completându-l cu o poezie pe care a închinat-o acesteia.

Continuare

Un om dintr-o bucată

1iulieips31

Secretarul unei instituţii este o persoană foarte importantă. Pe la secretariat trece apa care pune în mişcare întreaga moară. Cum un contabil şef bun ştie să gospodărească finanţele şi nu rămâi în gol, tot aşa şi cu secretarul, dacă nu-i atent, nu ştie lucrul ce se cere făcut, sau nu se impune cu autoritate, totul merge anapoda. Mai ales în aceste ascultări, n-ai nici prieteni, nici rude, ci doar datoria de a lucra cinstit pentru instituţie.

Continuare

De la suflet la suflet la parohia Sfinții Împărați Constantin și Elena din municipiul Curtea de Argeș, cartier Ivancea

14ianuariesocialivancea21

Scopul milosteniei este de a-l face pe cel sărac mai bogat sufleteşte în apropierea sa de Dumnezeu. În această pedagogie cel leneş poate renunţa la păcatul său, cel egoist poate deveni mai bun şi mai darnic. Cei care vor împlini faptele milosteniei vor primi iertare de păcate de la Dumnezeu, după cuvântul Apostolului Iacov: "Judecata este fără milă pentru cel care n-a făcut milă şi mila biruieşte în faţa judecăţii" (Iacov 2, 13).

Continuare

Aspirat de Dumnezeu

1iulieips31

Este greu să culegi flori printre spinii semănați de Cioran pe potecile care duc fără întoarcere.

Dar iată și un cuvânt de zile mari: ”Doamne, eu nu spun că Tu nu ești: eu spun că nu mai sunt.”

Continuare

Protoieria Curtea de Argeș – Campionii Bucuriei Sociale, august 2016

24augustcbscag9

În ziua 23 august 2016, s-a desfășurat o nouă etapă a proiectului Campionii Bucuriei, din cadrul Protoieriei Curtea de Argeș, în care parohiile din Cercul nr. 5 pastoral: Bălilești, Bârsești-Vlădești, Bârsești de Sus, Burluși, Ciofrângeni, Duculești, Lacurile, Poenari, Tigveni și Momaia, au împărțit alimente, familiilor cu posibilități modeste de viețuire.

Continuare

Protoieria Curtea de Argeș – Campionii Bucuriei Sociale, decembrie 2016

20decembriecbscag13

În ziua 19decembrie 2016, s-a desfășurat o nouă etapă a proiectului Campionii Bucuriei, din cadrul Protoieriei Curtea de Argeș, în care parohiile din Cercul nr. 1 pastoral: Albești Pământeni, Albești Ungureni, Bărăști, Brătești, Cicănești II, Dobroț, Înălțarea Domnului, Satu Nou, Sfinții Împărați, Sfântul Vasile și Sfinții Voievozi, au dăruit alimente pentru familiile nevoiașe.

Continuare

Nopțile de Poezie de la Curtea de Argeș, ediția a XXI-a, la Palatul Arhiepiscopal

17iulienoptiledepoezie1

În ziua de 17 iulie, cu binecuvântarea și purtarea de grijă a Părintelui Arhiepiscop Calinic, în Sala Manole din Palatul Arhiepiscopal, cu ocazia Festivalului Internațional: Nopțile de poezie de la Curtea de Argeș, ediția a XXI-a, a avut loc ceremonia anuală a primirii de noi membri al Academiei Internaționale Orient-Occident.

Continuare

...: Home Arhiepiscopul Calinic