Concursul spectacol „Bucuria de a fi creştin” în Protoieria Piteşti

Concursul spectacol „Bucuria de a fi creştin” în Protoieria Piteşti

Conform Hotărârii Sfântului Sinod nr. 9094/2012, Biroul de catehizare a tineretului din cadrul Protoieriei Piteşti a organizat în ziua de miercuri, 24 aprilie 2013, Concursul spectacol „Bucuria de a fi creştin”.

Scopul concursului este acela de a cultiva dragostea față de ţară şi de Biserica Ortodoxă Română şi de a-i educa pe copii în sensul respectării valorilor tradiţionale şi a afirmării propriei identităţi religioase, culturale şi naţionale, în contextul unei lumi seculare şi secularizante.

Concursul se adresează copiilor, cu vârsta cuprinsă între 9 şi 15 ani, preoţilor şi profesorilor de religie implicaţi în proiectele catehetice „Hristos împărtăşit copiilor” şi „Alege Şcoala!”.

Concursul a avut loc în curtea Sfintei Mânăstiri Cotmeana, întrun cadru natural scăldat de razele minunate ale soarelui.

Spectacolul concurs s-a desfăşoară pe trei secţiuni:

a) interpretarea unui cântec religios (preferabil din perioada Triodului ori cea pascală) sau a unui cântec popular;

b) recitarea unei poezii religioase sau populare cu caracter patriotic/religios;

c) interpretarea unui text literar în proză (popular sau cu caracter religios).

Ce-a mai mare probă a sfinţirii omenirii este bucuria de a fi creştin. Potrivit Sfintei Scripturi şi experienţei sfinţilor, trăsătura fundamentală a vieţii creştine, ca viaţă în Hristos şi în Sfântul Duh, orientată spre înviere, este bucuria. Şi cei 37 de copii participanţi la faza pe protoierie au venit să-şi mărturisească această bucurie fie prin cântec, fie prin poezie sau prin interpretarea unui fragment în proză.

Bucuria tuturor celor prezenţi a fost aceea de a-i privi pe aceşti minunaţi copii îmbrăcaţi în costume populare autentice specifice zonei Argeşului.

În organizarea acestui eveniment au colaborat o serie de instituţii de învăţământ şi de cultură din Piteşti.

Participanţii la concurs au fost copii de la Parohia Găvana III - Piteşti, Parohia Cătanele, Parohia Sf. Pantelimon - Piteşti, de la Şcoala Populară de Arte şi Meserii - Piteşti, Şcoala „Matei Basarab” - Piteşti, Şcoala „Mircea Eliade” - Piteşti, Liceul de Artă „Dinu Lipatti” - Piteşti şi Şcoala Nr. 1 Bascov.

Juriul, alcătuit din domnul Inspector de Religie Dincă Gheorghe şi doamnele profesoare Odă Elena şi Turcescu Mirela, a avut o misiune destul de grea întrucât toţi copiii au fost foarte buni şi au avut o prestaţie de excepţie.

În cele din urmă clasamentul pe secţiuni a fost fixat astfel:

a)interpretarea unui cântec religios sau a unui cântec popular:

Locul I: Cârciumaru Andreea (Şcoala Populară de Arte şi Meserii - Piteşti)

Locul II: Pîrvan Alexandru (Şcoala „Matei Basarab” - Piteşti)

Locul III: Penescu Alexandra (Şcoala Populară de Arte şi Meserii - Piteşti)

Locul III: Petcu Andreea (Şcoala „Matei Basarab” - Piteşti)

b)recitarea unei poezii religioase sau populare cu caracter patriotic/religios:

Locul I: Bratu Sara (Şcoala „Matei Basarab” - Piteşti)

Locul II: Ştefan Cristina (Şcoala „Mircea Eliade - Piteşti)

Locul III: Cristea Cătălina (Şcoala „Mircea Eliade - Piteşti

Locul III: Şerban Lavinia (Şcoala Nr. 1 Bascov)

c) interpretarea unui text literar în proză (popular sau cu caracter religios):

Locul I: Voica Stelian (Şcoala Nr. 1 Bascov)

Toţi copiii premianţi au primit cadouri din partea Protoieriei Piteşti şi din partea Sfintei Mânăstiri Cotmeana, constând în calendare, icoane şi diplome.

Auditoriul a fost încântat, în afara concursului, de grupul vocal „Basarabi” de la Şcoala „Matei Basarab” - Piteşti, condus de doamna învăţătoare Silveanu Ileana.

Pentru momentele minunate oferite, Părintele Stareţ Ioasaf a dăruit acestui grup un premiu de excelenţă.

Cu toţii, copii, părinţi, profesori şi preoţi au trăit o starea de bucurie duhovnicească, bucuria prezenţei iubirii lui Hristos.

Credinţa noastra ortodoxă este "izvor de bucurii", creştinismul ortodox fiind "religia bucuriei". Domnul nostru Iisus Hristos le-a spus ucenicilor săi: "Acestea vi le spun ca bucuria Mea să fie întru voi şi ca bucuria voastră să fie deplină" (Ioan 15, 11).

Concursul spectacol „Bucuria de a fi creştin” în Protoieria Piteşti  Concursul spectacol „Bucuria de a fi creştin” în Protoieria PiteştiConcursul spectacol „Bucuria de a fi creştin” în Protoieria PiteştiConcursul spectacol „Bucuria de a fi creştin” în Protoieria PiteştiConcursul spectacol „Bucuria de a fi creştin” în Protoieria Piteşti

 

...: Home Campionii Bucuriei Campionii Bucuriei - CULTURĂ Concursul spectacol „Bucuria de a fi creştin” în Protoieria Piteşti