Duhul curăției

icoana Sf. Ilie Tesviteanul

Când ne gândim la duhul curăției, din rugăciunea Doamne și Stăpânul vieții mele, fără prea multă greutate trebuie să înțelegem că este vorba despre duhul curat, primenit, după ce a fost spălat de întinăciunea păcatelor săvârșite, cu gândul, cu lucrul, cu știință și neștiință, cu voie sau fără de voia noastră.

Înainte de a ne elibera din aceste păcate, aveam duhul cel necurat care ne-a bântuit fără cruțare, iar noi, la rândul nostru, am bântuit pe cei din jur. Pentru a înțelege mai bine cele despre duhul curăției, dimpreună vom afla că acest duh coborâtor din bogăția de har a Duhului Sfânt trebuie să se sălășluiască mai întâi în mintea noastră, izvorul gândirii.

Așadar, să începem cu Curăția Rațiunii, Rațiunea fiind prima componentă a Sufletului nostru. Cea mai mare grijă trebuie să o avem pentru a ne păstra și cultiva gândurile noastre cele bune și de a plivi lăstărișul și buruienile care, deseori, se amestecă lalolaltă. Când întâlnim oameni care vorbesc mereu și haotic, înseamnă că au o dezordine în gândire, lipsindu-le cultura, normele elementare de comportare și bunăcuviință.

| Citeste tot articolul ...|... Duhul curăției

De ce este nevoie de o Catedrală a Neamului?

Primele făpturi din istoria omenirii, Adam şi Eva, precum şi urmaşii lor, o bună bucată de vreme, au fost sub impresia de netăgăduit a bucuriei de a vedea pe Dumnezeu în Grădina Raiului. După drama consumată, prin alungarea din Paradis a primilor oameni, vreme îndelungată au plâns după prezenţa părintească a lui Dumnezeu şi nu vroiau să se mângâie pentru că nu mai vedeau faţa Lui. Aş crede că plânsul pentru prima dată s-a rupt din Paradis!

Uşor-uşor, bucuria vederii feţei lui Dumnezeu se vestejea, iar lumea, încet-încet cădea în uitarea de Dumnezeu. Sigur că aceasta o spunem noi, din judecata pe care o facem uneori privind în istorii. La Dumnezeu însă lucrurile stau cu totul deosebit. Dacă citim în Cartea Facerii, din Sfânta Scriptură, vom vedea cum are grijă Dumnezeu de omul pe care l-a creat. Episodul este minunat şi citindu-l vom găsi relatări emoţionante.

Iacob pleacă în Mesopotamia, trimis de tatăl său Isaac pentru a-şi lua soţie. Spre asfinţitul soarelui, ia câteva pietre, le pune sub cap şi-l apucă un somn bun după greul călătoriei: „Şi a visat că era o scară, sprijinită pe pământ, iar cu vârful atingea cerul; iar îngerii lui Dumnezeu se suiau şi se pogorau pe ea. Apoi s-a arătat Domnul în capul scării şi i-a zis: „Eu sunt Domnul Dumnezeul lui Avraam, tatăl tău, şi Dumnezeul lui Isaac. Nu te teme! Pământul pe care dormi ţi-l voi da ţie şi urmaşilor tăi … Iar când s-a deşteptat din somnul său, Iacob a zis: „Domnul este cu adevărat în locul acesta şi eu n-am ştiut!” Şi, înspăimântându-se Iacob, a zis: Cât de înfricoşător este locul acesta! Aceasta nu este alta fără numai casa lui Dumnezeu, aceasta este poarta cerului!” Apoi s-a sculat Iacob dis-de-dimineaţă, a luat piatra ce şi-o pusese căpătâi, a pus-o stâlp şi a turnat pe vârful ei untdelemn … Iar piatra aceasta, pe care am pus-o stâlp, va fi pentru mine casa lui Dumnezeu …!” (Facere 28, 12-22).

| Citeste tot articolul ...|... De ce este nevoie de o Catedrală a Neamului?

Sfântul Andrei Apostolul Românilor

Sf. Apostol Andrei - Mozaic, Biserica Sf. Ap. Andrei din cartierul Trivale, Pitești

Cât de mare a fost pentru Andrei bucuria de a vesti fratelui său, Petru: "Am aflat pe Mesia, Care se tălmăceşte Hristos!" (Ioan 1, 41).

Cei doi fraţi: Petru şi Andrei, dimpreună lucrători în ogorul Domnului Iisus Hristos, cu cei zece apostoli, erau fiii pescarului Iona, născut în Betsaida, localitate aşezată pe ţărmul lacului Ghenizaret – Marea Galileii – din cunoscuta provincie Galileea, în partea de nord a Ţării Sfinte.

Cum era şi firesc, la evrei, şi pe la noi din când în când, pruncii învăţau meşteşugul părinţilor. De la început, ei au fost ucenicii Sfântului Ioan Botezătorul, care predica pocăinţa şi săvârşea botezul. Atunci când Ioan a rostit, văzând pe Iisus: "Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii" (Ioan 1, 29) şi-au întărit convingerea că Iisus Hristos era Mesia, Cel prezis cu secole înainte. Iar după botezul lui Iisus, săvârşit de către Ioan Botezătorul, din nou s-a auzit rostindu-se de proorocul botezător: "Iată Mielul lui Dumnezeu!" (Ioan 1, 6).

| Citeste tot articolul ...|... Sfântul Andrei Apostolul Românilor

Îngerul nostru păzitor

sf ingeri

Mare îmi este bucuria când se aduce vorba despre Îngeri! Este o desfătare a inimii numai să auzi pomenindu-se despre aceste creaturi. Imediat mintea ne zboară la frumuseți negrăite, la dumbrăvi minunate, la întâmplări deosebite din povestirile pentru copii. și parcă tot gândindu-te, auzi pași de îngeri și bătăi de aripi în jurul tău.

Totul se luminează și aerul din jur este proaspăt și-n inimă coboară bucuriile care nu se mai termină. Cu ani în urmă, prin 1992, m-a fascinat o carte scrisă de Principesa Ileana a României, Maica Alexandra de mai târziu, carte intitulată Sfinții Îngeri!

Iată ce mărturisește chiar pe prima pagină, după foaia de gardă: "Într-o zi, dis-de-dimineață, când aveam șapte ani, am văzut îngerii! Sunt tot atât de sigură azi cum am fost și atunci ...această întâmplare - propria-mi experiență - stă atât la începutul, cât și la sfârșitul acestei cărți... îngerii au o miraculoasă realitate. Activitatea lor printre noi a devenit pentru mine o realitate vitală, pozitivă."

| Citeste tot articolul ...|... Îngerul nostru păzitor