Cultură și iarăși...Cultură

1iulieips31

Cine nu știe că o cultură este o sumă imensă de valori spirituale și materiale? Și că ele răspund, inevitabil la toate problemele existențiale, începând, desigur, cu obținerea pâinii și asfințind cu creațiile artistice!

De asemenea, încercăm să recunoaștem faptul că fenomenul cultural, nu este opera unui singur om sau a unei singure generații, ci a unei osteneli universale. Iar omul, ca identitate divino-umană, înșurubat în frumusețea acestei lumi văzute, este chemat să se regăsească pe sine însuși, dându-și seama de realitatea în care trăiește, pentru a-și clădi o lume spirituală cu caracter propriu.

Câți dintre noi, hălăduim pe dinafara realităților din jurul nostru și că ne trezim la realitate, mai devreme, sau mai târziu, fără să ne facem un minimum de cultură și educație?

Atunci vedem un gol imens la picioarele noastre, și mai ales, un gol imens în firea ființei noastre zbuciumate de împrejurările vieții.

Cultura este precum Arătura!

Pui mâna e coarnele Plugului și tragi brazdă, semeni cu nădejde sămânța cea bună și veghezi pe viclenii care vin să arunce neghina, ai nădejdi de belșug, pentru tine și pentru Țară!

Cu mâinile în sân și indiferență, ca să nu spun, condamnabilă nepăsare și lenevie, nu se adună nimic în hambarul Culturii și Civilizației, pe care-l veghează o temeinică Educație.

O cultură adevărată, ca ideal al fiecăruia dintre noi, se face cu o minte deschisă către sfânta bunătate și frumusețea zidită de Dumnezeu pe Pământ.

O cultură trainică este și un fel de dramă – presupune efort susținut continuu – ca în lupta neodihnită pe terenul de sport performant.

Iar o Cultură Națională, care, dragă Doamne, trebuie să fie și originală, presupune un efort îndelung pentru zidirea vieții spirituale a unui popor, ca milenarul Neam Românesc, trecut prin focul Istoriei Universale, dar păstrându-și specificul său.

Cultură temeinică înseamnă Salvarea noastră!

Calinic Argeșeanul

...: Home Știri și evenimente Cultură și iarăși...Cultură