Cultură temeinică

1iulieips31

Ca să nu se spună despre noi că am avea o cultură de două parale, este bine să ne punem pe treabă dis-de-dimineață, nu doar până la amiază.

Când omul are o cultură solidă, cum s-ar mai spune „un nivel cultural mai ridicat” cu limbaj de plop, omul devine conștient de răspunderea pentru sine, dar și ca responsabilitate pentru alții. Când apărem într-un context oarecare, cu bagajele noastre umplute cu înțelepciune și cultură, se simte de la distanță. Precum de la distanță se resimte și damful de ignoranță și necivilizație, chiar dacă ai o diplomă pe care scrie „doctor” și pe care o fluturi cu obstinație, pe sub ochii „nedoctorilor”.

Cultura cuprinde un volum imens de instruire în multitudinea de învățături: învățături care dau îndemânarea, începând cu exprimarea curată și civilizată, nu numai de la tribună, ci și în relațiile de zi cu zi. Adică să nu ne arătăm cultura numai în zile festive!

Toate sforțările noastre pentru o cultură întinsă, de cuprindere și cu miez creștinesc mai ales, trebuie să tindă la formarea caracterului nostru pe care îl purtăm pe toate drumurile vieții.

Bietul Lenin visa la o „cultură proletară”, adică omenirea întreagă să ajungă la un „înalt nivel de cultură” pentru a se elibera de înrobirea socială! Toate ar fi fost posibile dacă de pe acest ogor n-ar fi lipsit credința în Dumnezeu, Care pe toate le plinește, d-apoi o „cultură proletară”?

Umbla și Ilici, cu „lampa” lui, dar fără lumina lui Dumnezeu, pe piața omenirii!

Cultura o ține Dumnezeu în Sanctuarul Său și înnobilează pe cei care trec pe la Nufărul!

Calinic Argeșeanul

...: Home Știri și evenimente Cultură temeinică