Cartea Profetului Zaharia

1iulieips31

Ca şi profetul Agheu, Zaharia s-a născut în exilul babilonic. Edictul lui Cirus avea să aducă bucurie generaţiilor care au suferit de dorul casei şi al ţării unde s-au născut moşii şi strămoşii neamului Israel.

Zaharia profetul făcea parte din neamul levitic (preoţesc), fiind cult şi cu o bogată zestre literară. Dacă profeţiile lui Agheu, contemporan cu Zaharia, se refereau la zidirea templului din Ierusalim, profeţiile lui Zaharia ţinteau restaurarea orânduirii teocratice, Templul rezidit asigurând o dimensiune simbolică prin însemnătatea cultului restatornicit după 70 de ani de amară înstrăinare.

Cele două căpetenii, Zorobabel şi Iosua, vor lucra într-o perfectă înţelegere, cetatea Ierusalimului dobândindu-şi strălucirea şi sfinţenia de altădată.

În cartea Profetului Zaharia, la capitolul 9, citim ceea ce se va împlini peste cinci sute de ani: „Bucură-te, foarte, tu, fiica Sionului, rosteşte-n strigare, tu, fiica Ierusalimului. Iată, Împăratul Tău vine la tine drept şi El Însuşi Mântuitor, blând şi călare pe asin şi pe mânz tânăr.”[1] Acest text ne arată, în chip profetic, intrarea triumfală a lui Iisus Hristos în cetatea Ierusalimului. La Sfântul Evanghelist Matei 21, 5, găsim această profeţie a lui Zaharia ca fapt împlinit.

Încheierea cărţii lui Zaharia prin capitolul 14, este apoteotică. Totul se sfârşeşte în biruinţă: „În ziua aceea, pe frâul fiecărui cal va fi scris: „Sfinţenie Domnului Atotţiitorul”; iar căldările vor fi în Casa Domnului precum cupele în faţa jertfelnicului. Şi fiece căldare în Ierusalim şi Iuda va fi sfântă Domnului Atotţiitorului; şi toţi vor veni şi vor lua din el şi vor fierbe în ele.”[2]

Se vede, că întreaga natură, lucrare şi locuri, sunt acum „sfinţenie Domnului Atotţiitorul”, aşa cum trebuie să fie de-a pururi, pentru a fi în sărbătoarea fericirii!

Calinic Argeșeanul, Scrisoarea lui Dumnezeu, Editura Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului, 2016.



[1] Zaharia 9, 9

[2] Zaharia 14, 20

...: Home Știri și evenimente Cartea Profetului Zaharia