Mănăstirea Cotmeana

Manastirea Cotmeana

Hram: "Buna Vestire" (25 Martie) şi "Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul" (29 August)

localizare

 Este situată în com. Cotmeana, jud. Argeş, la 30 km. E de Rm. Valcea si 32 km NV de Piteşti, drum modernizat Piteşti-Rm. Vâlcea;

A fost reînfiinţată în 1991. A fost ctitorita de Radu I Voievod, ante 1385, pe locul unei construcţii mai vechi;

Este monument de sinteză reprezentativ pentru asimilarea şi dezvoltarea arhitecturii munteneşti din sec. XIV; faţadele sunt din cărămidă aparentă şi decoraţiuni în stil bizantinobalcanic din sec. XIII-XIV; clopotele sunt turnate ante 1386. 

Important monument de arhitectură medievală, este printre cele mai vechi biserici de mănăstire din ţară, care se păstrează construită în prima sa formă, de Radu I domnul Ţării Româneşti (1377-1383). Biserica a fost refăcută de Mircea cel Bătrân între 1387-1389, fiind un bun popas pe drumul dintre Piteşti şi Mănăstirea Cozia, ctitorie de seama a lui.

A fost restaurată de Constantin Brâncoveanu în 1711, prilej cu care i se înlocuiesc ancadramentele ferestrelor şi uşii de la intrarea în naos. Ieromonahii Ilarion şi Sofronie de la Cozia fac şi ei reparaţii în 1777. Atunci i se lărgeşte pronaosul şi i se adaugă pe latura nordică un pridvor. În 1857, când s-au mai făcut unele reparaţii, s-a construit şi clopotniţa.

Restaurările efectuate de Direcţia Monumentelor Istorice în 1922-1924, 1959 şi 1972 n-au afectat forma originală a edificiului şi nici cele făcute după cutremurele din 1977 şi 1986.

La praznicul "Acoperamântul Maicii Domnului", pe 1 octombrie 2003, Prea Sfintitul Calinic, Episcop al Argesului si Muscelului, Prea Sfintitul Varsanufie Prahoveanul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Bucurestilor, Prea Sfintitul Gurie Strehaianul, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Craiovei, înconjurati de un sobor de preoti si diaconi au savârsit slujba de sfintire a ansamblului manastiresc Cotmeana si a noii biserici care are acest hram.

Manastirea Cotmeana Manastirea Cotmeana Manastirea Cotmeana Manastirea Cotmeana Manastirea Cotmeana Manastirea Cotmeana Manastirea Cotmeana 
Manastirea Cotmeana Manastirea Cotmeana Manastirea Cotmeana Manastirea Cotmeana Manastirea Cotmeana Manastirea Cotmeana Manastirea Cotmeana Manastirea Cotmeana Manastirea Cotmeana