Mănăstirea Văleni

Mănăstirea Văleni Argeș

Mănăstirea Văleni [localizare] a fost întemeiată în a doua jumătate a sec. XVII, de călugărul Zaharia Grădişteanu.

O etapă nouă începe pentru mânăstirea Văleni în anul 1883. În acest an vechea biserică a schimonahului Zaharia Grădişteanu este dărâmată, iar în locu-i, ceva mai la răsărit, episcopul Ghenadie II al Argeşului (1875-1893), cu ajutorul stareţei Fevronia Petrescu, începe zidirea unei noi bisericii.

Din păcate, locaşului de cult şubrezit de distrugătorul seism din noiembrie 1940, nu i-a fost dat să dureze decât până la 8 aprilie 1941, când turla s-a prăbuşit, antrenând în cădere pereţii naosului şi ai altarului. Reconstruită între anii 1948-1955, prin strădania Episcopului Iosif Gafton, a stareţei Anatolia Manu şi a obştii monahale, biserica a fost împodobită cu pictură nouă şi s-a înzestrat cu cele de trebuinţă. A fost sfinţită în anul 1955 de către Prea Fericitul Părinte Patriarh Iustinian.

Redeschisă oficial în anul 1990, sub oblăduirea, binecuvântarea şi ajutorul Prea Înaltpreasfinţitului Calinic - Arhiepiscop al Argeşului şi Muscelului, s-a reluat activitatea prin refacerea obştii şi începerea lucrărilor de renovare a ansamblului.

Prin Biroul Economic şi Construcţii au fost executate următoarele lucrări:

      -  se pune piatra de temelie a turnului-clopotniţă, edificiu proiectat de arhitectul Ernst Nicolae din Argeş;

      -  sunt cumpărate două clopote mari de la Galaţi, cu daniile a numeroşi credincioşi din Văleni şi Sălătrucu, precum  şi din Argeş;

       - în anul 2002 s-au început lucrările de renovare la acoperişul şi la pereţii exteriori ai bisericii;

       - se finalizează execuţia proiectului de alimentare cu apă potabilă a mânăstirii;

       - restaurarea vechii stăreţii şi a căsuţelor din incintă;

       - înfiinţarea unui atelier de croitorie şi amenajarea atelierului de covoare;

       - în aprilie 2010, s-a început refacerea picturii bisericii "Sfânta Treime", lucrare ce s-a finalizat la sfârşitul lunii octombrie din acelaşi an, de pictorul Mocanu Gheorghe, împreună cu Gheorghe Zamfir şi Preda Florin;

       - s-au executat vitralii la ferestrele din interior şi din pridvor;

       - a fost refăcut întregul acoperiş fiind pusă tablă de cupru;

Resfințirea Mănăstirii Văleni - Procesiune cu moaștele Sfintei Mucenițe Filoteea de la Argeș


Liturghiea Arhierească la Mănăstirea Văleni
Sinaxa stareţilor la Mănăstirea Văleni